Regler

Vi har ett par regler som du som besökare måste följa, vissa är ganska uppenbara men vissa kan vara nya för dig, spara dig själv tid och trubbel och läs igenom nedanstående regler nu när du ändå börjat läsa.

 • Endast kunder får vistas i lokalen.
 • Det är förbjudet att ta med sig egen mat/dryck in i denna lokal.
 • Att röka i lokalen är strikt förbjudet.
 • Använd inomhusrösten och respektera alla i din omgivning.
 • Banka inte i borden och banka absolut inte musen i bordet.

Inferno Online har noll tolerans mot följande:

 • Stöld
 • Aggressivt beteende
 • Alkohol/droger
 • Skadegörelse
 • Trakasseri/mobbning
 • Nätverksintrång
 • Klotter
 • Missbruk av nödutgångar

Bryter du som besökare någon av våra regler kan du tvingas lämna lokalen och få ditt konto avstängt.

Inferno Online tvekar inte att polisanmäla skadegörelse eller något som bryter mot svensk lag – detta innefattar även det som händer i ”cybervärlden” via våra datorer. Vi spelar in allting som händer i lokalen med videokameror och tvekar inte att skicka det till polisen vid behov.

Nattgibb (Nattspel):

Är du under 15 år måste målsman godkänna att du får vara hos oss under natten. Detta görs via personlig telefonkontakt med målsman och personal. Är du under 15 får du ej lämna lokalen innan kl 07.00 följande morgon.

Om du som förälder har frågor når du oss via telefon eller mail på:

08-33 86 11

boka@infernoonline.com

Search